اخبار و مطالب

Return to Full Page

اعضای هیئت علمی-ن-ی

اعضای هیئت علمی-ن-ی


ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 نادری محمودی رضا دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rezanaderi@ut.ac.ir
2 ناصری محسن استادیار دانشکده مهندسی عمران mnasseri@ut.ac.ir
3 نایی محمدحسن دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mhnaei@ut.ac.ir
4 نائینی سیدتقی (امید) استادیار دانشکده مهندسی عمران stnaeeni@ut.ac.ir
5 نبوی رضوی سیدمحمدتقی مربی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر nabavi@ut.ac.ir
6 نجات امیر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک nejat@ut.ac.ir 
7 نجاراعرابی بابک استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر araabi@ut.ac.ir
8 نجفی امیرفرهاد دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک afnajafi@ut.ac.ir
9 نجفی فرشید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک farshid_najafi@ut.ac.ir
10 نجفی محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی najafi.m@ut.ac.ir
11 نخعی علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی anakhaee@ut.ac.ir
12 نشاط محمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mneshat@ec.ut.ac.ir
13 نصیری خونساری محمدمهدی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها mmnasiri@ut.ac.ir
14 نظری برزو استادیار دانشکده علوم مهندسی borzoo.nazari@ut.ac.ir
15 نظری محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک manazari@ut.ac.ir
16 نظری شیرکوهی سلمان استادیار دانشکده فنی فومن  
17 نظیف سارا استادیار دانشکده مهندسی عمران snazif@ut.ac.ir
18 نوابی شیرازی زین العابدین استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر navabi@ut.ac.ir
19 نوربخش سیداحمد استاد دانشکده مهندسی مکانیک anour@ut.ac.ir
20 نورعلیشاهی عمیدالدین استادیار دانشکده فنی کاسپین nouralishahi@ut.ac.ir
21 نوروزی باغکمه غلامحسین استاد دانشکده مهندسی معدن norouzih@ut.ac.ir
22 نوع پرست محمد استاد دانشکده مهندسی معدن noparast@ut.ac.ir
23 نیلی احمد آبادی مجید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mnili@ut.ac.ir
24 نیایش کاوه دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kniayesh@ut.ac.ir
25 نیلی احمد آبادی محمود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد nili@ut.ac.ir
26 واعظ زاده صادق استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر vaezs@ut.ac.ir
27 وطنی علی استاد دانشکده مهندسی شیمی avatani@ut.ac.ir
28 وهابی سیدشمس الدین مربی دانشکده مهندسی معدن shvahabi@ut.ac.ir
29 وهدانی شهرام استادیار دانشکده مهندسی عمران shvahdani@ut.ac.ir
30 هادیان علی محمد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hadian@ut.ac.ir
31 هاشمی مطلق قدرت الله استادیار دانشکده مهندسی شیمی ghmotlagh@ut.ac.ir
32 هاشمی محمود رضا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rhashemi@ut.ac.ir
33 هروی غلامرضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران heravi@ut.ac.ir
34 همتی‌شیرایه فرخنده استادیار دانشکده فنی کاسپین  
35 هوشفر احسان استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
36 یاوری شهرضا مهدی مربی دانشکده مهندسی معدن myavary@ut.ac.ir
37 یوسفی لیلا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر lyousefi@ut.ac.ir
38 یزدان پناه محمدجواد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر yazdan@ut.ac.ir
39 یزدانی ناصر استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر yazdani@ut.ac.ir
40 یوسفی کما عقیل استاد دانشکده مهندسی مکانیک aykoma@ut.ac.ir