اخبار و مطالب

Return to Full Page

عکس توربوماشین

عکس توربوماشین


به موسسه توربوماشین‌های آبی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران خوش آمدید.

این موسسه با هدف ایجاد بستری مناسب جهت انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی در زمینه های مختلف توربوماشینهای آبی، در سطح پیشرفته جهانی، جهت ارائه خدمات به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تاسیس گردیده است.