اخبار و مطالب

Return to Full Page

1

1


راه‌اندازی دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران

1394/02/27

دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران راه ‌اندازی شد.

دفتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تهران در محل باشگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر، جنب کلینیک 16 آذر از تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری شروع به کار نموده است.

به گزارش روابط بین الملل دانشگاه تهران، هدف از راه ‌اندازی دفتر مذکور، انجام کلیه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی از این طریق می‌ باشد.