اخبار و مطالب

Return to Full Page

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در هفدهمین دوره MBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی

1395/05/25

پذیرش دانش‌پذیر در هفدهمین دوره MBA کوتاه‌مدت  پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت‌نام اولیه به آدرس: http://eng.ut.ac.ir/mba.htm مراجعه نمایید.