اخبار و مطالب

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


پایین صفحه

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک
1 ابراهیمیان آزاده استادیار دانشکده فنی فومن aebrahimian@ut.ac.ir
2 ابری نیا کارن استاد دانشکده مهندسی مکانیک cabrinia@ut.ac.ir
3 ابوالقاسمی حسین استاد دانشکده مهندسی شیمی hoab@ut.ac.ir
4 احمد شعربافی مازیار  استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sharbafi@ut.ac.ir
5 اخایی محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر akhaee@ece.ut.ac.ir
6 اخلاقی فرشاد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد fakhlagh@ut.ac.ir
7 اخوان بهابادی محمدعلی استاد دانشکده مهندسی مکانیک akhavan@ut.ac.ir
8 ارسالی صالحی نسب مصطفی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mersali@ut.ac.ir
9 اساسیان‌کلور ندا استادیار دانشکده فنی فومن  
10 اسدپور مسعود استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر asadpour@ut.ac.ir
11 اسکندری قادی مرتضی استاد دانشکده مهندسی عمران ghadi@ut.ac.ir
12 اسماعیلی خلیل‌سرایی فاطمه استادیار دانشکده فنی فومن f.esmaeili.kh@ut.ac.ir
13 اسماعیلی محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی esmaili@ut.ac.ir
14 اشجعی مهدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک ashjaee@ut.ac.ir
15 اصغری امید دانشیار دانشکده مهندسی معدن o.asghari@ut.ac.ir
16 اصفهانیان وحید استاد دانشکده مهندسی مکانیک evahid@ut.ac.ir
17 اصل سلیمانی ابراهیم استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر soleimni@ut.ac.ir
18 اصلانی سهیلا استادیار دانشکده مهندسی معدن saslani@ut.ac.ir
19 افشارنیا سعید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر safshar@ut.ac.ir
20 افشاری اصغر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک afsharia@ut.ac.ir
21 افضلی کوشا علی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر afzali@ut.ac.ir
22 اکبری موسوی سیدعلی اصغر دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد akbarimusavi@ut.ac.ir 
23 الفت علی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر aolfat@ut.ac.ir
24 الله کرم سعیدرضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد akaram@ut.ac.ir
25 امامی نیری محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
26 امیری هادی استادیار دانشکده علوم مهندسی hadi.amiri@ut.ac.ir
27 امینی مهدی استادیار دانشکده مهندسی معدن mamini@ut.ac.ir
28 امینی‌فر فرخ استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر faminifar@ut.ac.ir
29 امینی جلال دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری jamini@ut.ac.ir
30 ایمان عینی حسین دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر imaneini@ut.ac.ir
31 ایران منش سید حسین دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها hiranmanesh@ut.ac.ir
32 ایمان محمدمهدی مربی دانشکده علوم مهندسی miman@ut.ac.ir
33 آخوندزاده هنزایی مهدی استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری makhonz@ut.ac.ir
34 آرایی علیرضا مربی دانشکده مهندسی مکانیک alaraee@ut.ac.ir
35 آرون محمد علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی maaroon@ut.ac.ir
36 آزاده محمدعلی استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها aazadeh@ut.ac.ir
37 آزموده اردلان علیرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری ardalan@ut.ac.ir
38 آسایی بهزاد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر basaei@ut.ac.ir
39 آقابیک ایگلی کیوان استادیار دانشکده مهندسی عمران kayvan.aghabayk@ut.ac.ir
40 آقایی زاده ظروفی رضا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر zoroofi@ut.ac.ir
41 آماده احمدعلی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد amadeh@ut.ac.ir
42 آیت‌الله‌زاده شیرازی فرزاد استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
43 آیتی سیدموسی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.ayati@ut.ac.ir
44 بابازاده عباس استادیار دانشکده مهندسی عمران ababazadeh@ut.ac.ir
45 بابایی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی alireza.babaei@ut.ac.ir
46 باغانی مصطفی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک baghani@ut.ac.ir
47 بایندری مقدم عبدالمجید استادیار دانشکده علوم مهندسی bayandori@ut.ac.ir
48 بحرودی عباس استادیار دانشکده مهندسی معدن bahroudi@ut.ac.ir
49 بخشنده امنیه حسن دانشیار دانشکده مهندسی معدن hbakhshandeh@ut.ac.ir
50 بدیعی پیمان استادیار دانشکده مهندسی عمران pbadiei@ut.ac.ir
51 برگی خسرو استاد دانشکده مهندسی عمران kbargi@ut.ac.ir
52 بنی هاشمی محمدعلی دانشیار دانشکده مهندسی عمران banihash@ut.ac.ir
53 بنی‌اسدی مجید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.baniassadi@ut.ac.ir
54 بهاری محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران mbahari@ut.ac.ir
55 بهرامی آرش استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
56 بهرامی بوده لالو فریبا دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر fbahrami@ut.ac.ir
57 بهرامیان علیرضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی abahram@ut.ac.ir
58 بهرک بهنام استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر bahrak@ut.ac.ir
59 بهمنیار حسین استاد دانشکده مهندسی شیمی hbahmany@ut.ac.ir
60 بهنیا کامبیز دانشیار دانشکده مهندسی عمران cbehnia@ut.ac.ir
61 بی‌طرف مریم استادیار دانشکده مهندسی عمران  
62 پرویزی علی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
63 پلاسی مسعود دانشیار دانشکده مهندسی عمران mpalas@ut.ac.ir
64 پنجه شاهی محمدحسن استاد دانشکده مهندسی شیمی mhpanj@ut.ac.ir
65 پورفتح مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر pourfath@ece.ut.ac.ir
66 پورمحمدنامور مهرزاد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
67 پهلوانی پرهام استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری pahlavani@ut.ac.ir
68 پیش بین سیدمحمدحسن استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد pishbin@gmail.com
69 تابش مسعود استاد دانشکده مهندسی عمران mtabesh@ut.ac.ir
70 ترابی سیدعبدالرضا استادیار دانشکده علوم مهندسی   
71 ترابی سید علی استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها satorabi@ut.ac.ir
72 ترابی انگجی محمود دانشیار دانشکده مهندسی شیمی mtorabi@ut.ac.ir
73 تقدس حسین استادیار دانشکده مهندسی عمران taghaddos@gmail.com
74 تقی یاره فتانه دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ftaghiyar@ut.ac.ir
75 توکلان مهدی استادیار دانشکده مهندسی عمران mtavakolan@ut.ac.ir
76 توکلی امید استادیار دانشکده مهندسی شیمی otavakoli@ut.ac.ir
77 توکلی مقدم رضا استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها tavakoli@ut.ac.ir
78 جعفرآبادی آشتیانی شاهین استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sashtiani@ut.ac.ir
79 جعفری آزاده استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
80 جعفری امان آبادی سیدحسن استاد دانشکده مهندسی شیمی shjafari@ut.ac.ir
81 جلالی فراهانی فرهنگ استاد دانشکده مهندسی شیمی fjlali@ut.ac.ir
82 جمشیدی آرتا امیر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر Arta.jamshidi@ece.ut.ac.ir
83 جمیلی امین استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها a_jamili@ut.ac.ir
84 جوادی علی یار استادیار دانشکده مهندسی شیمی javadi.aliyar@ut.ac.ir
85 جوزانی کهن گلناز استادیار دانشکده مهندسی معدن  
86 جولای فریبرز استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها fjolai@ut.ac.ir
87 چینی سیدفرشید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
88 حاجی آقا بزرگی علی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها alibozorgi@ut.ac.ir
89 حاجی یخچالی سیامک استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها yakhchali@ut.ac.ir
90 حامدی محسن استاد دانشکده مهندسی مکانیک mhamedi@ut.ac.ir
91 حائری یزدی محمدرضا استاد دانشکده مهندسی مکانیک myazdi@ut.ac.ir
92 حبیبی پارسا محمد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mhparsa@ut.ac.ir
93 حداد محمدجعفر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
94 حسن‌زاده عاطفه استادیار دانشکده فنی فومن و کاسپین  
95 حسنلو مهدی استادیار گروه مهندسی نقشه برداری hasanlou@ut.ac.ir
96 حسین‌پور نگهدار استادیار دانشکده مهندسی شیمی nhosseinpour@ut.ac.ir
97 حسینی رشاد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر reshad.hosseini@ut.ac.i
98 حسین زاده دهکردی غلامعلی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ghzadeh@ut.ac.ir
99 حسینی سیدمحمدفاروق دانشیار دانشکده مهندسی معدن mfarogh@ut.ac.ir
100 حسینی عبدالله استادیار دانشکده مهندسی عمران hosseiniaby@ut.ac.ir
101 حسینیان سراجه لو اکرم استادیار دانشکده علوم مهندسی hoseinian@ut.ac.ir
102 حقیقی‌یزدی مجتبی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mohaghighi@ut.ac.ir
103 حکیم پور فرشاد استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری fhakimpour@ut.ac.ir 
104 حلاجی ثانی احمد استادیار دانشکده فنی کاسپین hallaj@ut.ac.ir
105 حمزه نوا قدرت الله مربی دانشکده مهندسی مکانیک hamzehnava@ut.ac.ir
106 حمیدی علی اصغر استاد دانشکده مهندسی شیمی aahamidi@ut.ac.ir
107 حنفی‌زاده پدرام استادیار دانشکده مهندسی مکانیک hanafizadeh@ut.ac.ir
108 حیدری جعفر استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها j.heydari@ut.ac.ir
109 حیدرزاده سهی محمود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mhsohi@ut.ac.ir
110 خادمی نوید استادیار دانشکده مهندسی عمران navid.khademi@ut.ac.ir
111 خان محمدی محمد استادیار دانشکده مهندسی عمران mkhan@ut.ac.ir
112 خجسته علی استادیار دانشکده علوم مهندسی akhojasteh@ut.ac.ir
113 خدادادی عباسعلی استاد دانشکده مهندسی شیمی khodadad@ut.ac.ir
114 خدیو پارسی پریسا استادیار دانشکده مهندسی شیمی kparsi@ut.ac.ir
115 خسروی رامتین استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rkhosravi@ece.ut.ac.ir
116 خسروی محمدحسین استادیار دانشکده مهندسی معدن mh.khosravi@ut.ac.ir
117 خونساری احمد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر akhonsari@ut.ac.ir
118 دادرس جوان فرزانه استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری  
119 دانش مهر علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک daneshmehr@ut.ac.ir 
120 داورپناه مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر m.davarpanah@ut.ac.ir
121 دلاور محمودرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری mdelavar@ut.ac.ir
122 دولتشاهی پیروز محرّم دانشیار دانشکده مهندسی عمران mdolat@ut.ac.ir
123 دولتی ارده جانی فرامرز استاد دانشکده مهندسی معدن fdoulati@ut.ac.ir
124 دهقانیان چنگیز استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد cdehghan@ut.ac.ir
125 دهملائیان مجتبی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر m.dehmollaian@ut.ac.ir
126 ذاکرزاده محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک zakerzadeh@ut.ac.ir
127 راثی زاده غنی جعفر دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد jghani@ut.ac.ir
128 راستگو قمصری عباس استاد دانشکده مهندسی مکانیک arastgo@ut.ac.ir
129 راستی ویسی حیدر استادیار گروه مهندسی نقشه برداری hrasti@ut.ac.ir
130 راشدمحصّل جلیل آقا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر jrashed@ut.ac.ir
131 راشدی حمید دانشیار دانشکده مهندسی شیمی hrashedi@ut.ac.ir
132 رایگان شهرام دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد shraygan@ut.ac.ir
133 ربّانی مسعود استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها mrabani@ut.ac.ir
134 ربیعی امیرمسعود استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rabiei@ut.ac.ir
135 رجایی سلماسی فرزاد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر frajaei@ut.ac.ir
136 رجبی هامانه مهدی استادیار دانشکده مهندسی شیمی rajabi@ut.ac.ir 
137 رحامی حسین دانشیار دانشکده علوم مهندسی hrahami@ut.ac.ir
138 رحیمیان محمد استاد دانشکده مهندسی عمران rahimian@ut.ac.ir
139 رحیمی کیان اشکان دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر arkian@ut.ac.ir
140 رحیمیان محمدحسن دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک rahimyan@ut.ac.ir
141 رزمی جعفر استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها jrazmi@ut.ac.ir
142 رسایی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی شیمی mrasaei@ut.ac.ir
143 رستمی بهزاد استادیار دانشکده مهندسی شیمی brostami@ut.ac.ir
144 رشچی فرشته دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rashchi@ut.ac.ir
145 رضایی کامران دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها krezaie@ut.ac.ir
146 رفیعی دهخوارقانی رضا استادیار دانشکده مهندسی عمران  
147 رمضانیان پور امیرمحمد استادیار دانشکده مهندسی عمران ramezanian@ut.ac.ir
148 رومینا رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد roumina@gmail.com
149 رهگذر مسعود استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rahgozar@ut.ac.ir
150 ریاحی سیاوش استادیار دانشکده مهندسی شیمی riahi@ut.ac.ir
151 ریاسی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ariasi@ut.ac.ir
152 رییسی دهکردی مهرداد دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mraisee@ut.ac.ir
153 زارعی هنزکی عباس استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد zareih@ut.ac.ir 
154 زاهدی پیام استادیار دانشکده مهندسی شیمی phdzahedi@ut.ac.ir
155 زمانی سیروس استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد c.zamani@ut.ac.ir
156 زهرایی بنفشه دانشیار دانشکده مهندسی عمران bzahraie@ut.ac.ir
157 زهرایی سیدمهدی استاد دانشکده مهندسی عمران mzahrai@ut.ac.ir
158 ستاره دان سیدکمال الدین دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ksetareh@ut.ac.ir
159 ستوده قره باغ رحمت استاد دانشکده مهندسی شیمی sotudeh@ut.ac.ir
160 سجادی بهرنگ استادیار دانشکده مهندسی مکانیک bsajadi@ut.ac.ir
161 سراجیان مارالان محمدرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری sarajian@ut.ac.ir
162 سعادت سرشت محمد استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری msaadat@ut.ac.ir 
163 سلطانی رضا استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rsoltani@ut.ac.ir
164 سلطانی ناصر استاد دانشکده مهندسی مکانیک nsoltani@ut.ac.ir
165 سلطانیان زاده حمید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر hszadeh@ut.ac.ir
166 سنایی زینب استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر z.sanaee@ut.ac.ir
167 سنگری محمدصادق استادیار دانشکده مهندسی شیمی mssangari@ut.ac.ir
168 سید ابراهیمی سید علی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد saseyyed@ut.ac.ir
169 سیدفخرآبادی میرمسعود استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.fakhrabadi@ut.ac.ir
170 شاطرزاده یزدی زهرا استادیار دانشکده علوم مهندسی  
171 شاکری آزاده استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر shakery@ut.ac.ir
172 شاه آبادی محمود استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر shahabad@ut.ac.ir
173 شاه منصوری وحید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
174 شایگانی اکمل امیر عباس استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر shayegani@ut.ac.ir
175 شریعت پناهی مسعود دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mshariatp@ut.ac.ir
176 شریفی محمدعلی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری sharifi@ut.ac.ir
177 شریعتی نیاسر مجتبی استاد دانشکده مهندسی شیمی mshariat@ut.ac.ir
178 شعاعی امید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر oshoaei@ut.ac.ir
179 شعبانخواه محمود استادیار دانشکده علوم مهندسی shabankhah@ut.ac.ir
180 شفایی تنکابنی سیدضیاءالدین استاد دانشکده مهندسی معدن zshafaie@ut.ac.ir
181 شکاری فرد علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی ashekary@ut.ac.ir
182 شکرچی زاده محمد استاد دانشکده مهندسی عمران shekarch@ut.ac.ir
183 شکوری گنجوی حامد دانشیار دانشکده مهندسی صنایع hshakouri@ut.ac.ir 
184 شکوهمند حسین استاد دانشکده مهندسی مکانیک hshokoh@ut.ac.ir
185 شیبانی سعید استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ssheibani@ut.ac.ir
186 شیخایی صمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sheikhaei@ut.ac.ir
187 صادق آذر مجید استاد دانشکده مهندسی عمران msadegha@ut.ac.ir
188 صادق عمل نیک محسن استاد دانشکده مهندسی صنایع amalnick@ut.ac.ir
189 صادقی علیرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ali reza.sadeghy@ut.ac.ir
190 صادقی کیوان استاد دانشکده مهندسی مکانیک sadeghy@ut.ac.ir 
191 صادقی محمدامین استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
192 صارمی محسن استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد saremi@ut.ac.ir
193 صالح کلیبر صدف استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
194 صالحی زینب استادیار دانشکده مهندسی شیمی zsalehy@ut.ac.ir
195 صالحی دزفولی عبدالرحیم مربی دانشکده علوم مهندسی adezfuli@ut.ac.ir
196 صبّاغیان مریم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر msabbaghian@ut.ac.ir
197 صدایی سولا بهنام استادیار دانشکده مهندسی شیمی sedaee@ut.ac.ir
198 صدر افسانه مربی دانشکده مهندسی شیمی asadr@ut.ac.ir
199 صدرالسادات سیدعلیرضا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
200 صدیق دامغانی‌زاده محمدجعفر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  
201 صراف زاده محمدحسین دانشیار دانشکده مهندسی شیمی sarrafzdh@ut.ac.ir
202 صفرآبادی فراهانی مجید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک msafarabadi@ut.ac.ir
203 صفری سعید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر saeed@ut.ac.ir
204 صفری عبدالرضا استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری asafari@ut.ac.ir 
205 صمدزاد مهدی استادیار دانشکده مهندسی عمران  
206 صمدزادگان فرهاد دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری samadz@ut.ac.ir
207 صنایع پسند مجید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر msanaye@ut.ac.ir
208 صیاد حقیقی محمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر sayad@ece.ut.ac.ir
209 ضرغامی رضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی rzarghami@ut.ac.ir
210 طالع ماسوله سیدمهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
211 طالعی‌زاده عطاالله استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها taleizadeh@ut.ac.ir
212 طاهری سیدمحمود استاد دانشکده علوم مهندسی sm_taheri@ut.ac.ir  
213 طاهونی نسیم استادیار دانشکده مهندسی شیمی ntahuni@ut.ac.ir
214 عابدی میثم استادیار دانشکده مهندسی معدن maysamabedi@ut.ac.ir
215 عابدیان روح‌الله استادیار دانشکده علوم مهندسی  
216 عابدینی عباس استادیار گروه مهندسی نقشه برداری aabedeni@ut.ac.ir
217 عارفی حسین استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری hossein.arefi@ut.ac.ir
218 عباسفر علی اعظم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر abbasfar@ut.ac.ir
219 عباسی مژگان استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
220 عباسیان تورج استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر najafabadi@ut.ac.ir
221 عبدالاحد محمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر m.abdolahad@ut.ac.ir
222 عبداللهی هادی استادیار دانشکده مهندسی معدن h_abdollahi@ut.ac.ir
223 عبدی زاده حسین استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد abdizade@ut.ac.ir
224 عزیزی علی دانشیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری aazizi@ut.ac.ir
225 عطارنژاد رضا استاد دانشکده مهندسی عمران attarnjd@ut.ac.ir
226 عطایی ابوالقاسم استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد aataie@ut.ac.ir
227 عطایی علی اصغر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک aataee@ut.ac.ir
228 علی عباسپور رحیم استادیار گروه مهندسی نقشه برداری abaspour@ut.ac.ir
229 علیزاده ملفه بیژن استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر b.alizadeh@ut.ac.ir
230 عموعابدینی قاسم دانشیار دانشکده مهندسی شیمی amoabedini@ut.ac.ir
231 غرقانی نرگس استادیار دانشکده علوم مهندسی ghareghani@ut.ac.ir
232 غلامرضایی فاطمه استادیار دانشکده علوم مهندسی   
233 غیاثی رضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران rghiassi@ut.ac.ir
234 فاخر علی دانشیار دانشکده مهندسی عمران afakher@ut.ac.ir
235 فاضلی علی استادیار دانشکده فنی فومن  
236 فاطمی امید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر omid@fatemi.net
237 فاطمی شهره استاد دانشکده مهندسی شیمی shfatemi@ut.ac.ir
238 فتاح‌پور سید وحیدالدین  استادیار دانشکده مهندسی معدن  
239 فتحی پور مرتضی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mfathi@ut.ac.ir
240 فتوره‌چی هومن استادیار دانشکده مهندسی شیمی  
241 فراهانی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mrfarahani@ut.ac.ir
242 فرجی اسفنگره قادر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ghfaraji@ut.ac.ir
243 فرجی دانا رضا استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر reza@ut.ac.ir
244 فرزانگان اکبر دانشیار دانشکده مهندسی معدن farzanegan@ut.ac.ir
245 فرزانه اورنگ استادیار دانشکده مهندسی عمران ofarzane@ut.ac.ir
246 فرزانه سعید استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری  
247 فرنوش محمد مربی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mfarnush@ut.ac.ir
248 فروزنده بهجت دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر bforooz@ut.ac.ir
249 فرهنگی شاهرخ استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر farhangi@ut.ac.ir
250 فرهنگی حسن دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد farhangy@ut.ac.ir
251 فریضه تارا استادیار دانشکده فنی کاسپین  
252 فهیم علی استادیار دانشکده علوم مهندسی a.fahim@ut.ac.ir
253 فیلی هشام استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر hfaili@ut.ac.ir
254 فیض جواد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر jfaiz@ut.ac.ir
255 فیض دیزجی احمد دانشیار دانشکده علوم مهندسی feyzdiz@ut.ac.ir
256 قادری سیدفرید استاد دانشکده مهندسی صنایع ghaderi@ut.ac.ir
257 قاسمی اصفهانی فاطمه استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر fghassemi@ece.ut.ac.ir
258 قاسمی منفرد راد حمیدرضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hghasemi@ut.ac.ir
259 قاسمیه مهدی استاد دانشکده مهندسی عمران mghassem@ut.ac.ir
260 قدّوسیان امین استادیار دانشکده علوم مهندسی a.ghodousian@ut.ac.ir
261 قراباغی مهدی استادیار دانشکده مهندسی معدن gharabaghi@ut.ac.ir
262 قربانی تنها سید امیرکیوان استادیار دانشکده مهندسی عمران ghtanha@ut.ac.ir
263 قربانیان سهرابعلی استادیار دانشکده مهندسی شیمی ghorban@ut.ac.ir
264 قربانی اصل قادر استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ghorbani@ut.ac.ir
265 قرئلی کبری استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
266 قلندرزاده عباس دانشیار دانشکده مهندسی عمران aghaland@ut.ac.ir
267 قلی پور یعقوب استاد دانشکده مهندسی عمران ygpoor@ut.ac.ir
268 قمبری محمد استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mgambari@ut.ac.ir
269 کارآموز محمد استاد دانشکده مهندسی عمران karamouz@ut.ac.ir
270 کارگر علیرضا استادیار دانشکده مهندسی معدن  
271 کارگهی مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kargahi@ut.ac.ir
272 کاشانی بزرگ سیدفرشید دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد fkashani@ut.ac.ir
273 کاوند علی استادیار دانشکده مهندسی عمران akavand@ut.ac.ir
274 کبریایی حامد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kebriaei@ut.ac.ir
275 کرامتی عباس استادیار دانشکده مهندسی صنایع keramati@ut.ac.ir 
276 کریم پور مراد استادیار دانشکده مهندسی مکانیک m.karimpour@ut.ac.ir
277 کریمی پور فرید استادیار گروه مهندسی نقشه برداری fkarimipr@ut.ac.ir
278 کلاهدوز اصفهانی محمدرضا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kolahdouz@ece.ut.ac.ir
279 کلهر احمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
280 کمال مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mehdikamal@ut.ac.ir
281 کمندی علی استادیار دانشکده علوم مهندسی   
282 کراچیان رضا استاد دانشکده مهندسی عمران kerachian@ut.ac.ir
283 کفاشی بابک استاد دانشکده مهندسی شیمی kaffashi@ut.ac.ir
284 کمره ای محمود استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kamarei@ut.ac.ir
285 کوثری فرشاد استاد دانشکده مهندسی مکانیک fkowsari@ut.ac.ir
286 گتمیری بهروز استاد دانشکده مهندسی عمران behrouz.ghatmiri@andra.fr
287 گنجیانی سیدمهدی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ganjiani@ut.ac.ir
288 گیلانی ندا استادیار دانشکده فنی فومن gilani@ut.ac.ir
289 لاهوتی فرشاد دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر lahouti@ut.ac.ir
290 لسانی حمید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر lesani@ut.ac.ir
291 لطیفی نمین منوچهر دانشیار دانشکده مهندسی عمران mlatifi@ut.ac.ir
292 مالک شاهرخ استادیار دانشکده مهندسی عمران maalek@ut.ac.ir
293 مانی ورنوسفادرانی اعظم استادیار دانشکده علوم مهندسی   
294 متوّلی مسعود استادیار دانشکده مهندسی عمران masoud.motavalli@empa.ch
295 مجد نیّره استادیار دانشکده علوم مهندسی naymajd@ut.ac.ir 
296 مجدی عباس دانشیار دانشکده مهندسی معدن amajdi@ut.ac.ir
297 محجوب محمد استاد دانشکده مهندسی مکانیک mmahjoob@ut.ac.ir
298 محسنی حسین استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mohseni@ut.ac.ir
299 محمد طاهری محمود دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mtaheri@ut.ac.ir
300 محمدپور اقدم کریم استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kaghdam@ut.ac.ir
301 محمدی سمیه استادیار دانشکده علوم مهندسی   
302 محمدی سیامک استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر smohamadi@ut.ac.ir
303 محمدی خاناپشتانی محمد استادیار دانشکده فنی فومن muhammadi_mu@ut.ac.ir
304 محمدی توچایی سهیل استاد دانشکده مهندسی عمران smoham@ut.ac.ir
305 محمدی روشنده جمشید دانشیار دانشکده مهندسی شیمی roshandeh@ut.ac.ir
306 محمودزاده کنی ایرج استاد دانشکده مهندسی عمران imkani@ut.ac.ir
307 محمودی رضا استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mahmudi@ut.ac.ir
308 محمودی داریان حسین استادیار دانشکده علوم مهندسی hmahmoodi@ut.ac.ir
309 مداح ساداتیه سیدرضا استادیار دانشکده علوم مهندسی srmaddah@ut.ac.ir 
310 مدرسی مهدی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر modarressi@ec.ut.ac.ir
311 مرادزاده علی استاد دانشکده مهندسی معدن a_moradzadeh@ut.ac.ir
312 مرادی سبزوار منوچهر دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر moradih@ut.ac.ir
313 مرادی مجید استادیار دانشکده مهندسی عمران mmoradi@ut.ac.ir
314 مرتضوی یدالله استاد دانشکده مهندسی شیمی mortazav@ut.ac.ir
315 مستوفی نوید استاد دانشکده مهندسی شیمی mostoufi@ut.ac.ir
316 مشیری بهزاد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر moshiri@ut.ac.ir
317 مطهری سیامک استادیار دانشکده مهندسی شیمی smotahari@ut.ac.ir
318 معانی میاندوآب احسان استادیار دانشکده علوم مهندسی   
319 معرفت محمدصادق استاد دانشکده مهندسی عمران mmarefat@ut.ac.ir
320 معصومی ابوالفضل استاد دانشکده مهندسی مکانیک amasomi@ut.ac.ir
321 معصومی ناصر استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر nmasoumi@ut.ac.ir
322 معظمی دارا استاد دانشکده علوم مهندسی dmoazami@ut.ac.ir
323 معماریان حسین استاد دانشکده مهندسی معدن memarian@ut.ac.ir
324 معینی علی دانشیار دانشکده علوم مهندسی moeini@ut.ac.ir
325 مقیمی زند مهدی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک mahdimoghimi@ut.ac.ir
326 ملکان مهدی استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد mmalekan@ut.ac.ir
327 منتظری نمین مسعود استادیار دانشکده مهندسی عمران mnamin@ut.ac.ir
328 منصف حسن استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر hmonsef@ut.ac.ir
329 منصورپور زهرا استادیار دانشکده مهندسی شیمی mansourp@ut.ac.ir
330 موسوی سیدحامد استادیار دانشکده فنی کاسپین mhmousavi@ut.ac.ir
331 موسوی مشهدی محمود استاد دانشکده مهندسی مکانیک mmosavi@ut.ac.ir
332 موسوی مهدی دانشیار دانشکده مهندسی معدن mmoosavi@ut.ac.ir
333 موسویان سیدمحمدعلی استاد دانشکده مهندسی شیمی moosavian@ut.ac.ir
334 مهاجرزاده سیدشمس الدین استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mohajer@ut.ac.ir
335 مهدوی نژاد رمضانعلی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mahdavin@ut.ac.ir
336 مهرنیا محمدرضا دانشیار دانشکده مهندسی شیمی mmehrnia@ut.ac.ir
337 مهنما مریم استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
338 مهینی حمید استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
339 میرزاده سلطان پور حامد استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hmirzadeh@ut.ac.ir
340 میرزایی سایه استادیار دانشکده علوم مهندسی   
341 میرقادری سیدرسول استادیار دانشکده مهندسی عمران rmirghaderi@ut.ac.ir
342 میرمحمدی میرصالح استادیار دانشکده مهندسی معدن m.mirmohammadi@ut.ac.ir
343 میرقاسمی علی اصغر استاد دانشکده مهندسی عمران aghasemi@ut.ac.ir
344 نادری محمودی رضا دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد rezanaderi@ut.ac.ir
345 ناصری محسن استادیار دانشکده مهندسی عمران mnasseri@ut.ac.ir
346 نایی محمدحسن دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک mhnaei@ut.ac.ir
347 نائینی سیدتقی (امید) استادیار دانشکده مهندسی عمران stnaeeni@ut.ac.ir
348 نبوی رضوی سیدمحمدتقی مربی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر nabavi@ut.ac.ir
349 نجات امیر دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک nejat@ut.ac.ir 
350 نجاراعرابی بابک استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر araabi@ut.ac.ir
351 نجفی امیرفرهاد دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک afnajafi@ut.ac.ir
352 نجفی فرشید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک farshid_najafi@ut.ac.ir
353 نجفی محمد استادیار دانشکده مهندسی شیمی najafi.m@ut.ac.ir
354 نخعی علی استادیار دانشکده مهندسی شیمی anakhaee@ut.ac.ir
355 نشاط محمد استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mneshat@ec.ut.ac.ir
356 نصیری خونساری محمدمهدی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها mmnasiri@ut.ac.ir
357 نظری برزو استادیار دانشکده علوم مهندسی borzoo.nazari@ut.ac.ir
358 نظری محمدعلی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک manazari@ut.ac.ir
359 نظری شیرکوهی سلمان استادیار دانشکده فنی فومن  
360 نظیف سارا استادیار دانشکده مهندسی عمران snazif@ut.ac.ir
361 نوابی شیرازی زین العابدین استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر navabi@ut.ac.ir
362 نوربخش سیداحمد استاد دانشکده مهندسی مکانیک anour@ut.ac.ir
363 نورعلیشاهی عمیدالدین استادیار دانشکده فنی کاسپین nouralishahi@ut.ac.ir
364 نوروزی باغکمه غلامحسین استاد دانشکده مهندسی معدن norouzih@ut.ac.ir
365 نوع پرست محمد استاد دانشکده مهندسی معدن noparast@ut.ac.ir
366 نیلی احمد آبادی مجید استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر mnili@ut.ac.ir
367 نیایش کاوه دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر kniayesh@ut.ac.ir
368 نیلی احمد آبادی محمود استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد nili@ut.ac.ir
369 واعظ زاده صادق استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر vaezs@ut.ac.ir
370 وطنی علی استاد دانشکده مهندسی شیمی avatani@ut.ac.ir
371 وهابی سیدشمس الدین مربی دانشکده مهندسی معدن shvahabi@ut.ac.ir
372 وهدانی شهرام استادیار دانشکده مهندسی عمران shvahdani@ut.ac.ir
373 هادیان علی محمد استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد hadian@ut.ac.ir
374 هاشمی مطلق قدرت الله استادیار دانشکده مهندسی شیمی ghmotlagh@ut.ac.ir
375 هاشمی محمود رضا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر rhashemi@ut.ac.ir
376 هروی غلامرضا دانشیار دانشکده مهندسی عمران heravi@ut.ac.ir
377 همتی‌شیرایه فرخنده استادیار دانشکده فنی کاسپین  
378 هوشفر احسان استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
379 یاوری شهرضا مهدی مربی دانشکده مهندسی معدن myavary@ut.ac.ir
380 یوسفی لیلا استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر lyousefi@ut.ac.ir
381 یزدان پناه محمدجواد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر yazdan@ut.ac.ir
382 یزدانی ناصر استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر yazdani@ut.ac.ir
383 یوسفی کما عقیل استاد دانشکده مهندسی مکانیک aykoma@ut.ac.ir

بالای صفحه