اخبار و مطالب

برگزاری بیستمین گردهمایی تاسیس دانشکده مهندسی صنایع پردیس

برگزاری بیستمین گردهمایی تاسیس دانشکده مهندسی صنایع پردیس


برگزاری بیستمین گردهمایی تاسیس دانشکده مهندسی صنایع پردیس

1384/11/19

بیستمین سالگرد تاسیس دانشکده مهندسی صنایع پردیس با حضور کلیه فارغ التحصیلان و دانشجویان در روز پنج شنبه 29 بهمن ماه سالجاری از ساعت 30/8 لغایت 14 در محل سالن شهید چمران پردیس دانشکده های فنی برگزار می گردد.