اخبار و مطالب

برگزاری دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت در دانشگاه تهران

برگزاری دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت در دانشگاه تهران


برگزاری دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت در دانشگاه تهران

1394/10/22

دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت از 29 تا 30 دیماه سال جاری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی برگزار می‌گردد.

این کنفرانس که با هدف برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نشست‌های تخصصی "رویکرد ترکیبی سیستم‌های حفاظتی همراه با کنترل" و "کاربرد استفاده از سامانه اندازه گیری فازوری" برگزار خواهد شد؛ کارگاه های آموزشی خود را در روز دوشنبه 28 دیماه تشکیل خواهد داد.