اخبار و مطالب

برگزاری سمینار علمی منابع روشنایی LED

برگزاری سمینار علمی منابع روشنایی LED


برگزاری سمینار علمی منابع روشنایی LED

1394/11/21

سمینار علمی منابع روشنایی LED با سخنرانی رییس انستیتو روشنایی فنی دانشگاه صنعتی برلین و همکاران در روز چهارشنبه 28 بهمن ماه سالجاری از ساعت 30/8 لغایت 13 در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.