اخبار و مطالب

دفتر برنامه ریزی و نظارت پردیس

دفتر برنامه ریزی و نظارت پردیس


مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و نظارت پردیس دانشکده‌های فنی:

 

 

دکتر فریبرز جولای

استاد مهندسی‌ صنایع‌، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

کارشناس دفتر برنامه ریز و نظارت پردیس دانشکده های فنی:

 

سرکار خانم شیرین رجبی/کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

جایگاه سازمانی دفتر برنامه ریزی و نظارت پردیس دانشکده های فنی:

دفتر برنامه‌ریزی و نظارت پردیس دانشکده‌های فنی زیر نظر مستقیم ریاست پردیس دانشکده‌های فنی مشغول به فعالیت  می‌باشد.

تماس با دفتر برنامه ریزی و نظارت پردیس دانشکده های فنی:

طبقه سوم پردیس مرکزی، پردیس دانشکده های فنی تهران

تلفن:66952396

داخلی:3609

 

 
 
وظایف:
الف) انجام امور مربوط به تغییرات و بازنگری ساختار پردیس فنی  
جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل کلیه اطلاعات و تقاضاهای دریافتی از کلیه دانشکده‌ها ی تابعه پردیس فنی   انجام مکاتبات و پیگیری‌های مربوط تغییرات و بازنگری ساختار در ستاد دانشگاه و اداره کل برنامه بودجه و تحول سازمانی
انجام بررسی اولیه درخواست های واحد های تابعه پردیس برای ایجاد گروه ، بخش یا دانشکده جدید بر اساس شاخص‌های مصوب هیات امنا
ب) انجام امور مربوط به برنامه  میان مدت  و سند چشم انداز پردیس فنی   :
جمع آوری و اخذ نظرات کلیه دانشکده ها و صاحب نظران پردیس و آماده سازی برنامه توسعه پردیس برای تصویب در شورای پردیس دانشکده های فنی
تهیه گزارش های پیشرفت برنامه بر اساس شاخصهای عملکرد
ج)انجام امور مربوط به ابلاغ و تخصیص بودجه پردیس دانشکده های فنی  :
  پیشنهاد شاخص‌های تخصیص بودجه پردیس   
همکاری و مشارکت با ستاد دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس نیازها و محورهای فعالیت ها   
اخذ و تهیه گزارش‌های عملکردی از کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجوئی پردیس.
تهیه گزارشات بودجه ای سالیانه و بررسی تغییرات احتمالی ناشی از تخصیص اعتبارات مختلف در سطح بودجه عمومی کل پردیس فنی.