اخبار و مطالب

ریاست پردیس

ریاست پردیس


ریاست

 

رییس پردیس

دکتر ناصر سلطانی

تلفن: 66409774

مسئول حوزه ریاست

اکرم پرتوی شایان

تلفن: 61112254

 

 

فاکس: 66461024  

 

معاونت ها

 

معاونت اداری و مالی

دکتر حسین عبدی‌زاده

پردیس مرکزی

تلفن: 61112804

معاونت پژوهشی

دکتر پدرام حنفی‌زاده

پردیس 2

تلفن: 82084228

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر مهدی حسنلو

پردیس 2

تلفن: 82084211

معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی

دکتر محمود شاه‌آبادی

پردیس 2

تلفن: 82084269

 

واحدهای مستقل زیر نظر ریاست پردیس

 

مدیریت روابط عمومی

محمدرضا تقی‌دخت

پردیس مرکزی

تلفن: 61112268

مشاور امور بین‌الملل پردیس

دکتر سیروس زمانی

پردیس 2

تلفن: 61114451

دفتر آموزشهای عالی تخصصی

دکتر سید محمدحسن پیش‌بین

پردیس 2

تلفن: 82084411

مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت

دکتر فریبرز جولای

پردیس مرکزی

تلفن: 61113609

اداره حراست

محمدرضا محمدی

پردیس مرکزی

تلفن: 61113334

 

زیرمجموعه‌های معاونت اداری و مالی

 

مدیریت امور اداری و رفاه

طیبه کربلایی

پردیس مرکزی

تلفن: 61112218

مدیریت امور مالی

رضا عزیزی‌فر

پردیس مرکزی

تلفن: 61112241

مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس

طیب نژادعلیجانی

پردیس 2 و مرکزی

تلفن: 61112851

دفتر فنی

طیب نژادعلیجانی

پردیس 2

تلفن: 2-82084601

 

زیر مجموعه های معاونت پژوهشی

 

مدیریت امور انفورماتیک

محمدجلال زهره‌وند

پردیس 2

تلفن: 82084234

مدیریت امور پژوهش‌های بنیادی

دکتر بهزاد رستمی

پردیس 2

تلفن: 82084551

مدیریت امور پژوهش‌های کاربردی

دکتر کیوان صادقی

پردیس 2

تلفن: 82084011

رییس کتابخانه پردیس مرکزی

دکتر مراد کریم‌پور

پردیس مرکزی

تلفن: 61112227

رییس کتابخانه مرکزی پردیس 2

دکتر مراد کریم‌پور

پردیس 2

تلفن: 82089805

 

زیر مجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی/ پردیس 2
 

امور دانشجویی

---

تلفن: 82084220

امور فرهنگی

---

تلفن: 82084211

امور ورزش

حسن محمودآبادی

تلفن: 82084226

امور تغذیه

حمیدرضا نائبی

تلفن: 82084434

 

زیر مجموعه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ پردیس 2
 

مدیریت امور آموزشی

دکتر محمود شاه‌آبادی

تلفن: 82084273

مدیریت امور تحصیلات تکمیلی

دکتر بابک نجار اعرابی

تلفن: 82084269

 

 

"دانشکده‌ها و گروه‌ها"

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

ریاست

دکتر مجید نیلی احمدآبادی

تلفن: 82084214

معاونت اداری و مالی

دکتر محمدرضا کلاه‌دوز اصفهانی

تلفن: 82084212

معاونت آموزشی

دکتر رامتین خسروی

تلفن: 82084180

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر بابک نجار اعرابی

تلفن: 82084332

 

دانشکده مهندسی عمران

 

ریاست

دکتر سهیل محمدی

تلفن: 61112273

معاونت اداری و مالی

دکتر مجید مرادی

تلفن: 61112273

معاونت آموزشی

دکتر رضا کراچیان

تلفن: 61112179

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر ایرج محمودزاده کنی

تلفن: 61112181

 

دانشکده مهندسی شیمی

 

ریاست

دکتر سیدمحمدعلی موسویان

تلفن: 61112203

معاونت اداری و مالی

دکتر بابک کفاشی

تلفن: 61113059

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سهرابعلی قربانیان

تلفن: 61112274

معاونت پژوهشی

دکتر هومن فتوره‌چی

تلفن: 61112931

 

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

ریاست

دکتر شهرام رایگان

تلفن: 82084081

معاونت اداری و مالی

دکتر سعید شیبانی

تلفن: 82804068

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علیرضا بابائی

تلفن: 82084082

معاونت پژوهشی

دکتر مهدی قراباغی

تلفن: 82084151

 

دانشکده مهندسی معدن

 

ریاست

دکتر امید اصغری

تلفن: 82084236

معاونت اداری و مالی

دکتر محمدحسین خسروی

تلفن: 82084567

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی مرادزاده

تلفن: 82084235

معاونت پژوهشی 

دکتر اکبر فرزانگان

تلفن: 82084235

 

دانشکده مهندسی مکانیک

 

ریاست

دکتر کارن ابری‌نیا

تلفن: 3-82089902

معاونت اداری و مالی

دکتر مجید صفرآبادی فراهانی

تلفن: 82089905

معاونت آموزشی

دکتر مسعود شریعت پناهی

تلفن: 82089904

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد محجوب جهرمی

تلفن: 82089906

 

دانشکده علوم مهندسی

ریاست

دکتر اکرم حسینیان سراجه‌لو

تلفن: 61112174

معاونت اداری و مالی

---

---

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر حسین محمودی داریان

تلفن: 61112255

معاونت پژوهشی

دکتر هادی امیری

تلفن: 61112173

 

دانشکده مهندسی صنایع
 
ریاست

دکتر فریبرز جولای

تلفن: 82084184

معاونت اداری و مالی

دکتر امین جمیلی

تلفن: 82084184

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر جعفر حیدری

تلفن: 82084493

معاونت پژوهشی 

دکتر سید علی ترابی تلفن: 82084185
 

دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

 

ریاست دکتر عبدالرضا صفری تلفن: 82084242
معاونت اداری مالی   تلفن: 82084525
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر فرید کریمی‌پور تلفن: 82084513
معاونت پژوهشی دکتر محمد سعادت‌ سرشت تلفن: 82084261
 

دانشکده فنی کاسپین

 

ریاست

دکتر محمدعلی آرون

تلفن: 44608604-013

معاون اجرایی

دکتر سیدحامد موسوی

تلفن: 44608604-013

معاونت علمی

دکتر جمشید محمدی روشنده تلفن: 44608604-013
 

دانشکده فنی فومن

 

ریاست

دکتر محمدعلی آرون

تلفن: 34733151-013

معاون اجرایی

دکتر محمد محمدی خاناپشتانی تلفن: 34733151-013

معاونت علمی

دکتر آزاده ابراهیمیان

تلفن: 34733151-013
 

 

"قطب های علمی"

 

نام قطب علمی

نام مسئول

تلفن

دانشکده

سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی

دکتر جواد فیض

82089737

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کنترل و پردازش هوشمند

دکتر بابک نجار اعرابی

82084914

نانوالکترونیک

دکتر سید شمس‌الدین مهاجرزاده

82084905

فرآوری نفت و گاز

دکتر عباسعلی خدادادی

61112212

دانشکده مهندسی شیمی

مهندسی و مدیریت زیرساخت‌ها

دکتر بنفشه زهرایی

61112237

دانشکده مهندسی عمران

فرآوری و شناسایی مواد با کارایی بالا

دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی

82084078

دانشکده مهندسی متالورژی

پوشش‌ها و حفاظت از خوردگی در صنایع

دکتر فرشید کاشانی‌بزرگ

82084105

کاربرد روش‌های علمی و هوشمند در مهندسی مکانیک 

دکتر ناصر سلطانی

82084055

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی

دکتر محمدعلی اخوان

82084839

مهندسی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح‌ طبیعی

دکتر علیرضا آزموده اردلان

82084383

دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی

 

 

"کرسی‌های یونسکو"

 

نام کرسی

صاحب کرسی

تلفن

آموزش مهندسی

دکتر حسین معماریان

 88953188

بازیافت آب

دکتر محمدحسین صراف‌زاده

 61112185
 

 

"انستیتوها و مؤسسات پژوهشی"

 

انستیتو الکتروتکنیک

مدیر: دکتر مجید نیلی احمدآبادی

تلفن: 82084214

پردیس 2- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

انستیتو مهندسی نفت

مدیر: دکتر محمدحسن پنجه‌شاهی

تلفن: 82084701

پردیس 2

 

شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران

مدیر: مهندس رضا فراست

تلفن: 88839808

خ سمیه، کوچه معیر2، پ 2

 

مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مدیر: دکتر مسعود ربانی

تلفن: 88967810

خ قدس، نبش خ بزرگمهر، پ 9

 

مؤسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست

مدیر: دکتر وحید اصفهانیان

تلفن: 82084758

پردیس  2، دانشکده مهندسی مکانیک

 

پژوهشکده مواد مغناطیسی پیشرفته

مدیر: دکتر سیدعلی سیدابراهیمی

تلفن: 88225374

پردیس 2، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

مؤسسه پژوهش در رباتیک، هوش مصنوعی و علوم اطلاعات

مدیر: دکتر مجید نیلی احمدآبادی

تلفن: 88630025
پردیس 2، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 

گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی

مدیر: دکتر یعقوب قلی پور

تلفن: 61112177

پردیس مرکزی

 

مؤسسه توربو ماشین های آبی

مدیر: دکتر سید احمد نوربخش

تلفن: 82084815

پردیس 2

 

مؤسسه آب

مدیر: دکتر پیمان بدیعی

تلفن: 88955319

خ قدس، کوچه فرهنگی، پ 8

 

مرکز تحقیقات مصالح ساختمانی

مدیر: دکتر محمد شکرچی‌زاده

تلفن: 88973631

خ قدس، کوچه فرهنگی، پ 8

 

شرکت مهاب فنی

مدیر: دکتر محمود کمره‌ای

تلفن: 66409774

خیابان قدس- ابتدای طالقانی- پ429- طبقه دوم

 

مؤسسه فشار قوی

مدیر: دکتر حسین محسنی

تلفن: 82084370-3

پردیس 2، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

مؤسسه مپفن

مدیر: دکتر علی پرویزی

تلفن: 82084750

پردیس 2، دانشکده مهندسی مکانیک،‌ساختمان قدیم

 

مرکز پژوهشی راه و حمل و نقل

مدیر: دکتر نوید خادمی

تلفن: 66177137

خیابان 16آذر، پلاک 54

 

پژوهشکده مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

مدیر: دکتر محمدعلی شریفی

تلفن: -

پردیس 2، دانشکده مهندسی نقشه‌‌‌برداری و اطلاعات مکانی

 

مؤسسه پژوهشی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو

مدیر: دکتر سعید صفری

تلفن: 82084902

پردیس 2، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (ساختمان جدید)، طبقه 3

 

مرکز پژوهشی شبیه‌سازی فرآیند

مدیر: دکتر رحمت ستوده قرهباغ

تلفن: 61113071

خیابان 16آذر، پلاک 54

 

پژوهشکده فناوری‌‌‌های همگرا

مدیر: دکتر محمود کمره‌ای

تلفن: 82089823

پردیس 2، ساختمان پژوهشکده فناوری‌های همگرا

 

 

 

انستیتو گاز طبیعی مایع

مدیر: دکتر علی وطنی

تلفن: 88225346

پردیس 2، ساختمان انستیتو مهندسی نفت

 

مؤسسه توسعه علوم فناوری و کاربردهای فضایی

مدیر: دکتر عبدالرضا صفری

تلفن: -

پردیس 2، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی