اخبار و مطالب

پذیرش دانش‌پذیر دوره MBA

پذیرش دانش‌پذیر دوره MBA


پذیرش دانش‌پذیر در شانزدهمین دوره MBA یکساله پردیس دانشکده‌های فنی

1394/11/03

پذیرش دانش‌پذیر در شانزدهمین دوره MBA یکساله پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت‌نام اولیه به آدرس: http://eng.ut.ac.ir/mba.htm مراجعه نمایید.