اخبار و مطالب

1

1


افتتاح مرکز رایانه جدید دانشکده فنی کاسپین

1393/12/13

مراسم افتتاح "مرکز رایانه جدید دانشکده فنی کاسپین"، با حضور مهندس کاظم قلم چی، رئیس بنیاد علمی و آموزشی قلم چی، نماینده اداره اوقاف شهرستان تالش، دانشجویان، ریاست و اعضای هیأت علمی دانشکده فنی کاسپین در روز یکشنبه 3 اسفندماه 1393 در محل دانشکده‌ فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

گفتنی است مرکز رایانه جدید دانشکده، وقف شده از طرف بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز گردیده است.