اخبار و مطالب

1

1


انتصاب دکتر سهیل محمدی به عنوان رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس

1394/01/22

با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر سهیل محمدی، استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، به عنوان سرپرست این دانشکده منصوب شد.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی عمران پردیس مذکور، منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی انتصاب دکتر محمدی را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.