اخبار و مطالب

1

1


انتصاب دکتر محمدعلی آرون به عنوان سرپرست دانشکده های فنی کاسپین و فومن

1394/02/07

با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر محمدعلی آرون، استادیار دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی، به عنوان سرپرست دانشکده فنی کاسپین و فومن منصوب شد.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی به مدت 3 ماه به عنوان سرپرست دانشکده‌های فنی کاسپین و فومن پردیس مذکور، منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی انتصاب دکتر آرون را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.