اخبار و مطالب

1

1


انتخاب مقاله دو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران به عنوان مقاله برتر در امریکا

1394/02/28

مقاله مشترک دکتر محمد کارآموز و دکتر سارا نظیف، اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، به عنوان مطالعه موردی برتر از سوی  ASCE(انجمن مهندسین عمران ایالات متحده)  انتخاب شد.

مقاله مشترک دکتر محمد کارآموز، دکتر سارا نظیف و دکتر آزاده احمدی با عنوان "Development of Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin"  که در مجله Hydrologic Engineering –ASCE در سال 2013 چاپ شده است، از سوی موسسه ASCE، که یکی از معتبرترین موسسات جهانی مرتبط با مهندسی عمران است، موفق به دریافت جایزه مطالعه موردی برتر در سال 2015 گردید. این جایزه هرساله از سوی ASCE به محققان ارایه می‌گردد.

لازم به توضیح است که موضوع مقاله فوق توسعه نرم‌افزاری برای مدیریت جامع خشکسالی در حوضه آبریز اهرچای است. این مقاله حاصل طرح پژوهشی کاربردی انجام شده در دانشکده فنی دانشگاه تهران با آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی بوده و با توجه به افزایش تواتر و شدت خشکسالی‌ها در جهان، در سایر نقاط نیز الگوبرداری شده است.