اخبار و مطالب

1

1


سرپرست جدید انستیتو مهندسی نفت پردیس معرفی شد

1394/02/28

طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران، دکتر محمدحسن پنجه شاهی بعنوان سرپرست جدید انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی معرفی و از زحمات دکتر علی وطنی قدردانی گردید.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی به عنوان سرپرست انستیتو مهندسی نفت پردیس مذکور، منصوب می شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی انتصاب دکتر پنجه شاهی را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.