اخبار و مطالب

1

1


عبارات زیبای فارسی و انگلیسی به قلم استاد دانشکده فنی

1394/03/09

کتاب "عبارات زیبای فارسی و انگلیسی" به قلم یکی از استادان دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس، این کتاب که چاپ دوم آن هم اکنون در دسترس خواستاران است، توسط دکتر ایرج محمودزاده کنی تألیف و منتشر شده است.

نویسنده کتاب در بخشی از مقدمه آورده است: "ایراد یک سخنرانی برای یک جمع، شاید یکی از تجربیات تلخ هر یک از ما بوده باشد. کلمات گم می شوند، دهان خشک می شود، با نگاه کردن به سقف و کف و گوشه های سالن سعی در فرار از مقابل چشمان تعقیب کننده حاضران داریم. همه اینها ناشی از فقر لغات و عبارات زیبای فارسی در ذهن ماست".

بر اساس این طرح موضوع، نویسنده عبارات زیبایی را که در ظرفیت زبان فارسی وجود دارد و به بیان بهتر مقاصد یک فارسی زبان می توان کمک شایانی بکند جمع آوری کرده و در بخش دیگر کتاب، همین کار را در خصوص زبان انگلیسی انجام داده است.

" عبارات زیبای فارسی و انگلیسی" را انتشارات آینده دانش در تهران منتشر کرده است.