Asset Publisher

Return to Full Page

2

2


اصلاح نرم‌افزار طراحی شده دانشگاه برکلی توسط دانشجوی مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی

02/07/1391

نرم‌افزار طراحی شده OpenSees که توسط دانشگاه برکلی کالیفرنیا تهیه و در سایت این دانشگاه قرار داشت و به دلیل اشکالات برنامه اجرایی آن، قابل استفاده نبود، توسط دانشجوی مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تکمیل و قابل اجرا شد و به نام وی و دانشگاه تهران در سایت این دانشگاه به ثبت رسید.

به گزارش روابط‌عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، مهندس محمدرضا آزادی کاکاوند دانشجوی کارشناسی‌ارشد سازه ورودی سال 1388، که موضوع پایان‌نامه‌اش Aبررسی فرآیند تخریب پیش‌رونده در ساختمان‌های بتن مسلح@ بود، جهت انجام بررسی‌های موردنیاز، از برنامه OpenSees که توسط دانشگاه برکلی کالیفرنیا ارایه شده استفاده می‌نمود و در این برنامه بر روی مصالح دارای منحنی حدی (Limit State Material) کار می‌کرد که مجبور شد به مثال موجود در سایت OpenSees.Berkeley.edu مراجعه نماید. در مورد مصالح ذکر شده، در این برنامه یک مثال توسط پروفسور الوود فارغ‌التحصیل دانشگاه برکلی و استاد فعلی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا وجود داشت، اما به علت برخی اشکالات فنی برنامه قابل اجرا نبود. طی مکاتباتی که مهندس آزادی کاکاوند با مسئول فنی سایت، خانم دکتر ترزیک داشت، درخواست نمود مشکل برنامه را در صورت توان حل نماید و در صورت انجام این کار، برنامه با اسم و نام دانشگاه و کشور ایران در سایت مزبور وارد شود.

مهندس آزادی کاکاوند پس از تحقیقات گسترده، علاوه بر حل مشکل مزبور، فایل آنالیز دینامیکی ناشی از زلزله را به دو فایل آنالیز استاتیکی اصلاح نمود و اصلاحیه و تکمیل برنامه را با نام دانشگاه و کشور ایران در سایت دانشگاه برکلی کالیفرنیا ثبت نمود.

قابل ذکر است این برنامه هم‌اکنون توسط اساتید، دانشجویان و محققین در سایت مزبور مورد استقبال قرار گرفته است.

برای مشاهده برنامه، لینک‌های زیر را پیگیری نمایید. در اولین لینک نام مهندس آزادی کاکاوند، دانشگاه تهران و کشور ایران و در لینک‌های بعدی نام ایشان در داخل متن برنامه موجود است.

http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/LimitStateMaterialExampleDebugged

http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/CenterCol_basicModel_Dynamic.tcl