Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا پردیس دانشکده های فنی

 اطلاعیه ثبت نام  حضوری دانشجویان جدید الورود مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد پردیس دانشکده های فنی 

بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی، ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد پردیس دانشکده های فنی به شرح زیر صورت می گیرد.

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که ثبت نام صرفا در یک روز و در تاریخ مقرر صورت خواهد گرفت.  

 

ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد: شنبه 25 شهریور 1391

ثبت نام حضوری دانشجویان دکترا:  سه شنبه 4 مهرماه 1391