Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


قهرمانی مقتدرانه پردیس در جشنواره ورزشی دانشگاه

07/05/1391

در هشتمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی با 112 نفر شرکت‌کننده در 10 رشته ورزشی توانست مقام دوم را کسب نماید.

در هشتمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی با 112 نفر شرکت‌کننده در 10 رشته ورزشی توانست مقام دوم را کسب نماید.

به نقل از امور ورزشی پردیس در این دوره، پردیس دانشکده‌های فنی با حضور 112 نفر شرکت‌کننده از میان کارکنان و اعضای هیأت علمی، توانست مقام دوم را در 6 رشته ورزشی به دست آورد.

مراسم اختتامیه این جشنواره روز یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1391 در باشگاه دانشجویان دانشگاه رأس ساعت 14 برگزار می‌گردد.