Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


برگزاری سخنرانی ماهانه قطب علمی نقشه‌برداری پردیس

30/07/1391

قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری پردیس در راستای اهداف از پیش تعریف‌شده، برگزاری سخنرانی‌های ماهیانه را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش دفتر قطب مهندسی نقشه‌برداری، سخنرانی مهرماه امسال توسط دکتر علی عزیزی، دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری پردیس، با موضوع ارایه یک روش شبه ریگورس در حل توجیه نسبی تصاویر ماهواره ای آرایه خطی با پرسپکتیو مشابه به منظور تعیین جابجایی های ناشی از رانش زمین، روز سه‌شنبه مورخ 2/8/91 ساعت 30/16 در محل آمفی تئاتر مرکزی پردیس 2 برگزار خواهد شد.