Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


برگزاری کارگاه ویژه دستیاران آموزشی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

22/07/1391

سومین کارگاه ویژه دستیاران آموزشی در تاریخ 13/7/91 برای دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس برگزار گردید.

به گزارش دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس، این کارگاه که مجموعاً با حضور 58 نفر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برگزار گردید، به بررسی سه موضوع: "هدف کلاس‌های حل تمرین چیست؟"، "دستیابی به روال مطلوب در فرآیند تدریس- یادگیری" و "چگونگی تعامل با دانشجویان" به ترتیب توسط آقایان دکتر معماریان، دکتر دادرس و دکتر شکرچی‌زاده پرداخت.

همچنین بخشی از فیلم تجربه‌های تدریس دکتر جبه‌دار مارالانی نیز در انتهای کارگاه برای شرکت‌کنندگان پخش گردید.

لازم به ذکر است دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر شرکت در این کارگاه‌ها را برای دستیاران آموزشی الزامی کرده است.