Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


برای نخستین‌بار در کشور راه‌اندازی دو گرایش جدید در رشته مخابرات در دانشکده فنی دانشگاه تهران

30/02/1392

برای نخستین‌بار در کشور، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در دو گرایش«مخابرات ـ رمز» و « مخابرات ـ شبکه»  در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، گرایش «مخابرات‌ـ رمز»، با رویکرد کل‌نگر به مساله امنیت مخابرات و با توجه به نیازهای روزافزون کشور به نیروی انسانی خبره در این حوزه، برنامه‌ریزی و راه‌اندازی شده است. گرایش «مخابرات- شبکه» نیز، در چارچوب همکاری پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران با شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برنامه‌ریزی و راه‌اندازی شده است تا متخصصین و محققین شبکه‌های مخابراتی نسل آتی را تربیت نماید.

برنامه آموزشی هر دو گرایش، با انجام مطالعات گسترده تطبیقی داخلی و بین‌المللی و با ملاحظه روندهای توسعه پژوهشی و صنعتی در حوزه‌های مرتبط و در مرزهای دانش این زمینه‌های تخصصی طراحی و تنظیم شده است و هیچ دانشکده و دانشگاهی در کشور، این گرایش‌های تخصصی را در برنامه آموزشی خود ندارد.

قابل ذکر است که اکنون با اضافه‌شدن این دو گرایش در کنار دو گرایش قبلی  یعنی «مخابرات- سیستم» و «مخابرات- میدان»، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تنها دانشکده‌ای است که این چهار گرایش تخصصی رشته مهندسی برق ـ مخابرات را به طور همزمان در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌دهد و داوطلبان عزیز می‌توانند این گرایش‌ها را از سال‌جاری برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند.