Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


انتخاب آقای دکتر حمید راشدی به عنوان استاد برگزیده در ششمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران

1391/11/16

نشان برتر در جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران، به دکتر حمید راشدی عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی شیمی اعطا گردید.

به گزارش روابط عمومی پردیس، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، تندیس "دکتر هدایت" را در ششمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران، که در روز 15 بهمن‌ماه سال جاری برگزار گردید؛ به دکتر حمید راشدی عضو هیأت‌علمی این دانشکده اعطا نمود.

روابط‌عمومی پردیس کسب این افتخار را به کلیه اعضای خانواده بزرگ پردیس دانشکده‌های فنی تبریک می‌گوید.