Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در دهمین دوره MBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی

1391/11/29

پذیرش دانش‌پذیر در دهمین دوره MBA کوتاه مدت پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت‌نام اولیه به آدرس: http://eng.ut.ac.ir/mba.htm مراجعه نمایید.