Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


برگزاری سخنرانی ماهانه قطب علمی نقشه‌برداری پردیس

1391/11/30

قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری پردیس در راستای اهداف از پیش تعریف‌شده، برگزاری سخنرانی‌های ماهیانه را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش دفتر قطب مهندسی نقشه‌برداری، سخنرانی و میزگرد تخصصی اسفندماه امسال روز سه‌شنبه 1/12/91 ساعت 30/16 با موضوع "تلفیق الگوریتم محاسبات دانه‌ای و دمسفر شافر در ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای" و با ارایه گزارشی از کارگاه‌های آموزشی کنفرانس اطلاعات مکانی برای مدیریت بحران برگزار شده در 12 دسامبر 2012 در کشور هلند، توسط دکتر محمودرضا دلاور، دانشیار گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران در محل اتاق شورای پردیس 2 دانشکده‌های فنی برگزار خواهد شد.