Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


نکوداشت چهره ماندگار مهندسی برق کشور در دانشکده فنی دانشگاه تهران

08/02/1392

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، به منظور قدردانی از پنجاه سال خدمات علمی ـ آموزشی دکتر پرویز جبه دار مارالانی، چهره ماندگار مهندسی برق کشور، نکوداشت این استاد برجسته را برگزار میکند.

بنابر اعلام دکتر جلیل راشدمحصل، رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، نکوداشت دکتر پرویز جبه دار مارالانی، 11 اردیبهشت ماه سال 1392 از ساعت 17در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با حضور و سخنرانی چهره های برجسته علمی کشور در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.

دکتر جبه دار، استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره ماندگار مهندسی برق کشور، با فعالیتهای متعدد آموزشی، پژوهشی و اجرایی بیش از پنجاه سال به جامعه علمی و صنعتی کشور خدمت کرده و زمینه‌های مختلف و پویای مهندسی برق را پایه ریزی کرده است. غالب فعالان این رشته که در کلیه شاخه های آموزش، پژوهش و صنعت کشور خدمت می کنند، دانشجوی ایشان بوده اند و یا از آثار گرانقدر ایشان بهره برده اند.

علاقمندان برای اطلاع بیشتر از برنامه های نکوداشت می توانند به وبگاه مراسم به نشانی: http://ece.ut.ac.ir مراجعه فرمایند.