Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


برگزاری سخنرانی ماهانه قطب علمی نقشه‌برداری پردیس

1391/10/24

قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری پردیس در راستای اهداف از پیش تعریف‌شده، برگزاری سخنرانی‌های ماهیانه را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش دفتر قطب مهندسی نقشه‌برداری، سخنرانی دیماه امسال روز سه‌شنبه 26/10/91 ساعت 30/16 با موضوع "تأثیر کشند ماه و خورشید بر لحضه‌ی وقوع زمین‌لرزه" و با سخنرانی دکتر نصراله کمالیان، عضو هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در محل گروه مهندسی نقشه‌برداری پردیس برگزار خواهد شد.