Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


تدوین استاندارد سیمان‌های زئولیتی توسط پردیس دانشکده‌های فنی و مرکز تحقیقات و توسعه سیمان آبیک

1392/06/18

نشان استاندارد سیمان‌های زئولیتی، توسط پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات و توسعه سیمان آبیک با شماره 16481 در سازمان ملی استاندارد ایران به ثبت رسید.

 

گفتنی است باتوجه به وجود معادن زئولیت در کشور ما، با درصد خلوص بیش از 90 درصد، که جزء خالص‌ترین زئولیت‌های جهان به شمار می رود؛ کشور ایران توانست پس از چین استاندارد ملی سیمان‌های زئولیتی را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که براساس نتایج تحقیقات کارشناسان انستیتو مصالح ساختمانی پردیس دانشکده‌های فنی، کاربرد زئولیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، خواص بتن خصوصاً دوام آن را در محیط‌های خورنده نظیر محیط‌های اسیدی و مناطقی مانند نواحی جنوبی خلیج‌فارس را به طور محسوسی ارتقا می‌بخشد.