Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


انتصاب دکتر شاهرخ فرهنگی به سمت رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس

1392/05/29

به گزارش روابط‌عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر شاهرخ فرهنگی، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران به ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب شد. روابط عمومی پردیس انتصاب شایسته ایشان را به خانواده فنی تبریک می‌گوید.