Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


نخستین همایش ملی دانش آموزی نخبگان پژوهشگر

1392/08/11

نخستین همایش ملی دانش­ آموزی نخبگان پژوهشگر، با هدف شناسایی و حمایت از دانش­ آموزان پژوهشگر کشور و حمایت از ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری در مدارس، 16 آبان ماه 1392 در پردیس دانشکده‌ های فنی دانشگاه تهران برگزار می­ شود.

گفتنی است هدف از برگزاری این همایش شناسایی و پرورش استعدادهای پژوهشی دانش­ آموزان کشور که عموماً در مدارس فضا و امکانات لازم پژوهشی را در دسترس ندارند و یا به فضای توسعه یافته­ تری جهت پیگیری امور پژوهشی خود نیازمندند، می باشد.