Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


پردیس دانشکده‌های فنی بزرگترین مرجع انجام مطالعات و آزمایش‌های صنعتی کشور در زمینه صنعت برق

1392/04/16

در برنامه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی به تقاضاهای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی تأکید شده است. از این رو، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه اهمیت بسیاری یافته است. یکی از ضرورت‌های پژوهش‌های علمی نیز، برخورداری از آزمایشگاه‌های تجربی مجهز و مدرن است. دانشگاه تهران یکی از مراکز علمی فعال در این زمینه است که توانسته با دایر کردن آزمایشگاه‌های مدرن، پاسخگوی نیازهای مختلف محققان صنعت برق باشد و پردیس دانشکده‌های فنی با داشتن 5 آزمایشگاه منحصر به فرد مرتبط با صنعت برق، بزرگترین مرجع انجام مطالعات و آزمایش‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.

در همین راستا، مهندس حائری، مدیرعامل شرکت توانیر از مراحل پیشرفت طرح احداث نخستین آزمایشگاه جریان قوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی، بازدید کرد.

به گفته مجری طرح، دکتر محسنی، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس، آزمایشگاه جریان قوی که با حمایت شرکت توانیر در مجاورت آزمایشگاه فشار قوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در دست ساخت است؛ می‌تواند گامی مؤثر در جهت ایجاد آزمایشگاه‌های بزرگتر در کشور باشد که ضمن تحکیم هرچه بیشتر استقلال صنعتی کشور در تربیت دانشجویان و فعالیت‌های علمی آنها مثمرثمر خواهد بود.