Asset Publisher

Return to Full Page

2

2


قهرمانی مقتدرانه پردیس در جشنواره ورزشی دانشگاه

1392/04/16

در نهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی با 84 نفر شرکت‌کننده در 9 رشته ورزشی توانست مقام اول را کسب نماید.

به نقل از امور ورزشی پردیس در این دوره، پردیس دانشکده‌های فنی با حضور 84 نفر شرکت‌کننده از میان کارکنان و اعضای هیأت علمی، توانست مقام اول را در 9 رشته ورزشی از آن خود نماید.