Asset Publisher

Return to Full Page

89

89


قابل‌توجه دعوت‌شدگان به مصاحبه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال 1392

92/02/21

جهت آگاهی از زمان، مکان و مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1392، به وب سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی به آدرس http://egufa.ut.ac.ir مراجعه نمایید.