Asset Publisher

Return to Full Page

2

2


کسب 15 عنوان اصلی بیست‌و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران توسط محققان پردیس دانشکده‌های فنی

1391/10/06

در مراسم پایانی بیست‌ویکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، ده عضو هیأت علمی، چهار دانشجو و یکی از کارکنان پردیس دانشکده‌های فنی بعنوان برگزیدگان برتر جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران انتخاب گردیدند.

دکتر رضا محمودی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی‌ومواد، بعنوان پژوهشگر برجسته و دکتر مسعود ربانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع، بعنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب شدند.

طرح پژوهشی دکتر محمدعلی آزاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع ، بعنوان طرح پژوهشی برجسته، طرح دکتر مسعود ربانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع ، بعنوان طرح کاربردی برجسته و طرح دکتر محمدحسین صراف‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، بعنوان طرح کاربردی نمونه برگزیده شد.

همچنین طرح دکتر وحید اصفهانیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، به عنوان دستاورد پژوهشی ویژه، آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار دانشکده مهندسی شیمی به سرپرستی دکتر عباسعلی خدادادی به عنوان آزمایشگاه نمونه، دکتر عقیل یوسفی‌کما عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، به‌عنوان مدیر پژوهشی نمونه، دکتر محمدرضا مهرنیا عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، به‌عنوان مدیر اجرایی نمونه و دکتر علی وطنی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی به عنوان نماینده تام‌الاختیار نمونه انتخاب گردید.

در بخش کارکنان خانم زینب یغمائیان بعنوان کارشناس پژوهشی نمونه معرفی گردید.

در بخش دانشجویان پژوهشگر نمونه نیز، مهندس سیدمحمود فاطمی ورزنه از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد بعنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه دکتری، مهندس محسن مقدم از گروه مهندسی صنایع بعنوان دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی ارشد انتخاب گردیدند.

پایان‌نامه‌ مهندس آرمان زارع‌بیدکی از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در مقطع دکتری و مهندس محمد ایرانی از دانشکده مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد بعنوان پایان نامه تحصیلی نمونه دانشگاه در سال 1391 انتخاب گردید.