Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در نهمین دوره MBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی

18/06/1391

پذیرش دانش‌پذیر در نهمین دوره MBA کوتاه مدت پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

 

تاریخ ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/06/29

 

کسب اطلاعات تکمیلی

فرم ثبت نام

 

اسامی مدرسین

فرم تکمیل شده را به آدرس 

oatp@ut.ac.ir

ارسال نمائید