Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


قهرمانی مقتدرانه پردیس در دوازدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه

1392/10/14

در دوازدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی توانست مقام اول را کسب نماید.

به نقل از امور ورزشی پردیس در این دوره، پردیس دانشکده‌های فنی با 82 امتیاز از میان دانشجویان دانشگاه تهران، توانست مقام اول را در 4 رشته تیمی و 6 رشته انفرادی ورزشی به دست آورد.

همچنین عنوان برتر کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تهران را نیز، آقای حسن محمودآبادی، کارشناس ورزشی پردیس دانشکده های فنی، از آن خود نمود.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی کسب این مقام و دریافت تندیس برترین پردیس را برای دومین سال متوالی، به این عزیزان و خانواده بزرگ فنی تبریک می گوید.