اخبار و مطالب

1

1


اعلام اسامی دانشجویان نمونه دانشگاه تهران و کشوری در سال 92 و 93

94/03/06

اسامی دانشجویان نمونه دانشگاه تهران و کشوری، براساس آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای شاخص‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی به تفکیک مقاطع تحصیلی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس، 5 دانشجوی نمونه دانشکده های فنی به ترتیب زیر و براساس آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه  اعلام گردیدند.

دانشجوی نمونه کشوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال

1

هدایت عزیزپور

مهندسی شیمی

دکترای تخصصی

1392

 
 

دانشجویان نمونه دانشگاه تهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال

1

میثم نصرالهی

مهندسی صنایع

دکترای تخصصی

1393

2

ماشاالله رضاکاظمی

مهندسی شیمی

دکترای تخصصی

1393

3

محمدمهدی سمندری

مهندسی مکانیک

دکترای تخصصی

1393

4

جمال کزازی

مهندسی برق

کارشناسی

1393