اخبار و مطالب

1

1


عضو هیات علمی پردیس، مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه تهران شد

94/03/20

 

 

عضو هیات علمی پردیس، مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه تهران شد

 

 

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی، به  عنوان مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه تهران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، دکتر محمد علی شریفی، رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری، با حکم رییس دانشگاه تهران، به عنوان مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه منصوب شد.

دکتر شریفی، علاوه بر مسئولیت دانشکده مهندسی نقشه برداری، سالها به عنوان مدیرکل آموزشی پردیس دانشکده های فنی فعالیت نموده است.

روابط عمومی پردیس، انتخاب شایسته ایشان را تبریک می گوید.