اخبار و مطالب

1

1


گروه مهندسی نقشه برداری به دانشکده تغییر ساختار یافت

1394/05/04

با ابلاغ موافقت اصولی دانشگاه تهران، گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی به "دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" تغییر ساختار یافت.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، پیرو مصوبات جلسه هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران و تأیید ریاست دانشگاه در تاریخ اول تیرماه سال جاری، با تأسیس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی در پردیس دانشکده های فنی به مدت 2سال موافقت اصولی شده است. ساختار سازمانی قطعی این دانشکده نیز، پس از طی شدن دوره 2ساله مصوب و ابلاغ خواهد شد.

کسب این موفقیت ارزشمند را به کلیه اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می گوییم.