اخبار و مطالب

1

1


انتصاب دکتر دارا معظمی به عنوان رییس دانشکده علوم مهندسی پردیس

1394/05/13

با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر دارا معظمی، استاد دانشکده علوم مهندسی پردیس دانشکده های فنی، به عنوان رییس این دانشکده منصوب شد.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت 3 سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان رییس دانشکده علوم مهندسی پردیس مذکور، منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی انتصاب دکتر معظمی را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.