اخبار و مطالب

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در پانزدهمین دوره MBA یکساله پردیس دانشکده‌های فنی

1394/05/27

پذیرش دانش‌پذیر در پانزدهمین دوره MBA یکساله پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت‌نام اولیه به آدرس: http://eng.ut.ac.ir/mba.htm مراجعه نمایید.