اخبار و مطالب

1

1


دانشجوی مهندسی صنایع دانشکده فنی، دانشجوی برگزیده کشور

1394/06/08

دانشجوی مهندسی صنایع دانشکده فنی، به عنوان دانشجوی برتر کشور انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی پردیس، در آیین تجلیل از دانشجویان برتر کشور که عصر روز 27 مردادماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و معاونین و مدیران وزارت علوم و بهداشت برگزار شد، از دانشجویان نمونه کشور در پنج گروه فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر تجلیل شد.

در میان دانشجویان منتخب کشور، مهندس میثم نصراللهی، دانشجوی مقطع دکتری در رشته مهندسی صنایع، در گروه فنی و مهندسی این دوره از جشنواره دانشجویان برتر کشور، به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است در این دوره از آیین تقدیر از دانشجویان برتر کشور، 28 نفر در مقطع دکتری، 8 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 4 نفر در مقطع کارشناسی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.