اخبار و مطالب

1

1


اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره عالی DBA در پردیس فنی

94/06/15

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره عالی DBA در پردیس فنی

نام

نام خانوادگی

محمدرسول

بنی عامریان

سیدحسین

عظیمی

امیرمهدی

عنبری

سیده افروز

حسینی شکرایی

صفا

رحیمیان

سیدحسین

هاشمی

محمدرضا

کفایی قاینی

امیرحسین

نیکخواه

ساسان

نصیری

بنت الهدا

کاظمی

ماگنولیا

عطایی

مهرزاد

توکلی

شاهین

هوشمند

سید محمدرضا

فیض آبادی ثانی

نفیسه

سلیمانی

 

 

پذیرفته شدگان می بایستی از یکشنبه مورخ 94/6/15 لغایت پایان وقت اداری شنبه 94/07/04  از ساعت 8 صبح الی 15:30 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی: کارگر شمالی روبروی خیابان نهم پردیس 2 دانشکده های فنی، بعد از کتابخانه بنیاد قلم چی، جنب ورودی پارکینگ، دفترآموزشهای عالی تخصصی مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

  1. اصل و یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
  2. اصل و یک برگ کپی شناسنامه
  3. اصل و یک برگ کپی کارت ملی
  4. دو قطعه عکس 4*3
  5. اصل فیش بانکی واریز شهریه (90/000/000 ریال) به حساب شماره 5225429137 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد شناسه 201/68 و یا شماره شبا 890120000000005225429137

 

*  تذکر  : عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان های اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.