اخبار و مطالب

1

1


اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهائی پانزدهمین دوره MBA یکساله

1394/06/22

نام

نام خانوادگی

محمدحسین

اوحدی

هانیه سادات

محتشمیان

نیلوفر

ناظمی اشنی

نیلوفر

واحدی

محمد

عابدی

فرناز

آذر

سیده فهیمه

میرلوحی جوآبادی

سروش

سالاری

غزال

راه طی کن

سیدمحسن

کمالی فیروزآبادی

فرزین

رافعی

حامد

حاتمی نیا

شهریار

حفیضی

پارسا

یزدی

محمدحسن

خرازی

مهران

کمالی زنوزی

امیرحسین

افتخار اردبیل

شقایق

قره قوزلو

محمد

رضایی زاده مهابادی

مصطفی

عابدینی پاریزی

هدیه

اسکندریون

فرزاد

واعظ

فائزه

صادقی

محمدسجاد

خلیلی مفرد اردلی

امیرحسین

باقری

کیوان

فدایی

سمین سادات

میروهابی

جواد

ایوب پور

نافع

مراد

علی

عزالدین

بیتا

درخشانی

محمدحسین

طالب پور

فاطمه

اختری راد

رضا

زندگانی

 1. پذیرفته شدگان می بایستی از یکشنبه مورخ 94/6/22 لغایت پایان وقت اداری دوشنبه 94/6/30  از ساعت 8 صبح الی 15:30 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی : کارگر شمالی روبروی  خیابان نهم پردیس دانشکده های فنی، بعد از کتابخانه بنیاد قلم چی، جنب ورودی پارکینگ، دفتر آموزشهای عالی تخصصی مراجعه نمایند.
 2. اصل و یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
 3. اصل مستندات سابقه کار
 4. اصل و یک برگ کپی شناسنامه
 5. اصل و یک برگ کپی کارت ملی
 6. برای دانشجویان اصل نامه اشتغال به تحصیل دانشگاه محل تحصیل
 7. دو قطعه عکس
 8. اصل فیش بانکی واریز شهریه
 • برای دانشجویان دانشکده فنی                                   30/000/000 ریال                              
 • برای دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها         39/000/000 ریال          
 • برای فارغ التحصیلان پردیس دانشکده های فنی           51/000/000 ریال         
 • برای فارغ التحصیلان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها     60/000/000 ریال

اصل فیش بانکی واریز شهریه به حساب شماره 5225429137 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران، کد شناسه 201/68 و یا شماره شبا 890120000000005225429137

*  تذکر  : عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان های اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.