اخبار و مطالب

1

1


پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در رتبه 50 جهان و در صدر دانشگاه های مهندسی ایران قرار گرفت

1394/07/21

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در ویرایش 2016 نظام رتبه‌بندی یو.اس.نیوز در رتبه 50 جهان و در صدر دانشگاه های مهندسی ایران قرار گرفت. به گزارش معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه، با 6 رتبه ارتقاء نسبت به ویرایش سال 2015 این نظام، در رتبه 50 جهان و رتبه نخست دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.هم‌چنین بر اساس این گزارش،‌ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز در رتبه 69 جهان در این فهرست قرار گرفته است و در رشته‌های علم مواد، ‌گیاه‌شناسی و جانورشناسی و شیمی، به ترتیب رتبه‌های 118، 238 و 243 نظام رتبه‌بندی یو.اس.نیوز به دانشگاه تهران تعلق گرفته است.