اخبار و مطالب

1

1


قابل توجه دعوت‌شدگان به مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1393

1393/02/20

جهت آگاهی از زمان، مکان و مدارک موردنیاز مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1393، به وب ‌سایت معاونت آموزشی و تحصیلات ‌تکمیلی پردیس دانشکده ‌های فنی به نشانی: http://egufa.ut.ac.ir مراجعه نمایید.