Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


راه‌اندازی وب‌ سایت گروه مهندسی نقشه برداری

1393/01/30

وب ‌سایت گروه مهندسی نقشه برداری راه ‌اندازی شد.

به گزارش گروه مهندسی نقشه برداری پردیس دانشکده های فنی، هدف از راه ‌اندازی این وب ‌سایت، اطلاعات جامعی در مورد گروه و هم‌ چنین دسترسی به اخبار، فرم‌ ها و دستورالعمل ‌های موردنیاز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری می‌ باشد.

هم چنین مخاطبان می ‌توانند اخبار مربوط به گروه مهندسی نقشه برداری را از طریق وب‌ سایت این دانشکده به آدرس: http://sureng.ut.ac.ir مشاهده نمایند.