Asset Publisher

Return to Full Page

1

1


فاز سوم همایش ملی دانش آموزی نخبگان پژوهشگر

1393/01/30

فاز سوم همایش ملی دانش­ آموزی نخبگان پژوهشگر، با هدف تقدیر از برگزیدگان همایش، توسط پردیس دانشکده های فنی و با همکاری مؤسسه پیشگامان عرصه پژوهش در روز چهارشنبه مورخ 93/2/10 در محل آمفی تئاتر پردیس 2 دانشکده های فنی برگزار می­گردد.

ضمناً جلسه ای توجیهی در روز سه شنبه مورخ 93/2/2 در محل دانشکده مهندسی مکانیک پردیس 2 دانشکده های فنی از ساعت 17 الی 19 به منظور بررسی نکات لازم برای ارائه هر چه بهتر پروژه ها، مدارک ومستندات جهت حضور پررنگ تر و قوی تر  پژوهشگران، برگزار می گردد.