اخبار و مطالب

2

2


راه‌اندازی صفحات انگلیسی وب‌ سایت دانشکده مهندسی صنایع

1393/01/30

صفحات انگلیسی وب ‌سایت دانشکده مهندسی صنایع راه‌اندازی شد.

به گزارش دانشکده مهندسی صنایع، مخاطبان می‌توانند از طریق نشانی: http://indeng.ut.ac.ir/en به صفحات انگلیسی سایت دانشکده، دسترسی داشته باشند.